Nå starter utrullingen av avfallsbeholder for matavfall/restavfall

Nye og strengere krav i avfallsforskriften skal sikre at vi kildesorterer og materialgjenvinner mer av avfallet.
Alle husstander i Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal skal starte med kildesortering av matavfall (skille ut matavfall fra restavfallet).

NÅR STARTER UTRULLINGEN AV AVFALLSBEHOLDERNE?
I uke 15 (april) starter vi utrullingen av den nye avfallsbeholderen for matavfall/restavfall.

Avfallsbeholderen er 2-delt, en side til restavfall (grått lokk)/ en side til matavfall (grønt lokk).
Vi vil først starte utrullingen for abonnenter som har egne avfallsbeholdere (ikke i samarbeid).

Ikke i samarbeid om felles avfallsbeholdere
Har du egne beholdere (ikke i samarbeid med naboer) får dere utdelt en 2-delt avfallsbeholder.

Samarbeid om felles avfallsbeholdere
For deg/dere som har en fellesløsning med naboer, vil det bli satt ut egen avfallsbeholder til matavfall (grønt lokk).

Når skal du starte med kildesortering av matavfall?
Fra den dagen du mottar ny avfallsbeholder/poser starter kildesortering av matavfall.

Hjemmekompostering
De som har inngått en avtale om hjemmekompostering/bruk av gjødselkjeller vil ikke få ny avfallsbeholder. 

Matavfallskurv til kjøkkenbenken
Det er mange som allerede har en matavfallskurv i kjøkkenbenken. De som ikke har matavfallskurv,
kan hente denne på en av våre gjenvinningsstasjoner eller ved kommunenes servicetorg (den er gratis).

RESTAVFALLSBEHOLDEREN SOM DU HAR I DAG BLIR IKKE HENTET INN DEN DAGEN DU FÅR UTDELT EN NY AVFALLSBEHOLDER.
DEN BLIR HENTET PÅ ET SENERE TIDSPUNKT.