Semi-nedgravde avfallsbeholdere

Nedgravde og semi-nedgravde avfallsbeholdere blir stadig mer populære. Slike løsninger kan erstatte mange avfallsbeholdere av den "gamle" typen og gjøre ett boligområde langt ryddigere og penere.

Bildet viser semi-nedgravde avfallsbeholdere på Langerudberget på Kongsvinger. Ett slikt sett med beholdere kan erstatte opptil 18 store 4-hjuls avfallsbeholdere og blir dermed svært plassbesparende.

GIR har noen regler for hvor og hvordan slike ordninger kan etableres. Dette kan du lese mer om ved å følge linkene under:
Husk at GIR alltid må kontaktes før en slik løsning etableres. Da kan vi sammen vurdere om det er mulig og hensiktsmessig med en slik løsning.
 
 
Semi-nedgravde avfallsbeholdere