Misbruk av hyttecontainere

Hyttecontainerne blir dessverre svært ofte misbrukt, og forsøpling har blitt et stort problem. Med misbruk mener vi at den fylles opp med mye annet enn restavfall fra hytteabonnentene.  I tillegg settes det ut andre typer avfall utenfor containeren som skulle ha vært levert på gjenvinningsstasjonen.

Forsøpling

Her er hyttecontaineren dekket av grovavfall som skulle ha vært levert på gjenvinningsstasjonen. Bildene er tatt fra forskjellige hyttecontainere i G!R-området.
 
Hver eneste uke, og nesten hver eneste dag, opplever vi at hyttecontainerene blir brukt av andre enn hytteeierene.
 
Hytterenovasjonsordningen er til for at hytteeiere skal ha en mulighet til å bli kvitt forbruksavfallet sitt etter et hytteopphold. Erfaringen er at det ofte er fastboende som misbruker ordningen ved at grovavfall blir lempet i, på og rundt containerene. Dette gjør at GIR til stadighet må ut for å rydde rundt containerene, og vi må tømme langt oftere enn det som er nødvendig. Da blir ordningen mye dyrere å drifte enn nødvendig, og regningen får du som abonnent.
 
Samtidig vil hytteeierene få ett mye dårligere tilbud enn det de skulle ha hatt.
 
Hytterenovasjonen skal ikke brukes av folk flest – bare de som har hytterenovasjon. Hyttecontainere og beholdere som er merket med hytterenovasjon er dimensjonert for levering av husholdningsavfall fra hytteabonnentene.
 
Har du som fastboende/hytteeier større mengder avfall, store gjenstander eller byggeavfall etter oppussing – skal dette leveres til våre gjenvinningsstasjoner. Å ta forsvarlig vare på avfallet er en miljødugnad der alle må bidra.
 
Gjenvinningsstasjonene har åpent til kl. 19.00 flere dager i uka. Der kan du få levert grovavfall og annet avfall. 
 
Forsøpling hyttecontainere