Gjødselkjeller

Med gjødselkjeller forstås å omdanne husdyrgjødsel til et produkt. Gjødselkjeller som er i bruk til husdyrgjødsel kan benyttes til kompostering av våtorganisk avfall.

Avtale om bruk av gjødselkjeller

Dersom du driver gårdsbruk med husdyr og har gjødselkjeller som er i bruk hele året, kan det gis tillatelse til å bruke gjødselkjelleren for våtorganisk avfall (ihht retningslinjer til renovasjonsforskriften pkt. 4.3.1.2 for kommunene Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal). Det inngås en skriftlig avtale mellom Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS og abonnenten om dette. Benytt skjemaet for "Avtale om bruk av gjødselkjeller for behandling av våtorganisk avfall". Det gis fradrag i renovasjonsgebyret for bruk av gjødselkjeller.