Sprøytespisser, medisiner og smittefarlig avfall

Brukte sprøytespisser

Brukte sprøytespisser kan kastes som restavfall enten i beholderen hjemme eller i container for restavfall på gjenvinningsstajonen. Kravet for å kaste sprøytespisser er at de er emballert forsvarlig slik at ingen, hverken mennesker eller dyr, kan stikke seg på dem. Dette kan gjøres ved å bruke en tom isboks eller lignende og tape godt rundt boksen slik at ikke lokket faller av. Sprøytespisser kan også legges i en plastflaske med hard plast før lokket skrus godt på. Apotek tar ikke imot brukte sprøytespisser.

Medisiner og medisinavfall

Medisiner og medisinavfall inneholder mange ulike virkestoffer, hormoner og lignende og må ALDRI kastes i toalettet eller som ordinært restavfall. GIR har heller ingen ordning for mottak av medisiner. Derimot skal denne type avfall leveres tilbake til apotekene som har en ordning som sørger for forsvarlig destruksjon.

Smittefarlig avfall

Smittefarlig avfall er definert som avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og/eller tilhørende undervisning, forskning og diagnostikk som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner som kan forårsake sykdom hos mennesker eller andre levende organismer.

Denne typen avfall oppstår ikke hjemme i private hjem, og GIR kan derfor ikke ta i mot smittefarlig avfall hverken fra beholderne hjemme eller på gjenvinningsstasjonen. Slikt avfall oppstår på sykehus, institusjoner, legekontor og lignende.

Det er avfallsbesitter som er ansvarlig for å vurdere hvorvidt avfallet må klassifiseres som smittefarlig.

Dersom du besitter smittefarlig avfall må du kontakte GIR eller en annen avfallsaktør som kan sørge for å gi avfallet en forsvarlig håndtering.

Voksenbleier, tamponger, gasbind og lignende

Barnebleier og voksenbleier, bind og tamponger, bomull, plaster og gasbind regnes ikke som noen risiko og kan derfor kastes i restavfallet hjemme.