Oljetanker

Levering av gamle oljetanker

Fra 1. januar 2020 er det ikke lenger tillatt å bruke fossile oljer til oppvarming. Nedgravde oljetanker som ikke er i bruk skal som hovedregel tømmes og fjernes.

Det er alltid litt restolje i tanken, og det er viktig at tanken tømmes og renses før den graves opp. Ellers er risikoen for forurensning stor da det ofte kan være mye rust og skader på gamle tanker. Det er du som grunneier som vil være ansvarlig for opprydding dersom dette skjer. Til rengjøringen må du benytte ett sertifisert firma. Dette firmaet vil etter tømmingen gjøre en gassmåling slik at du vil få ett sertifikat på at tanken er trygg. Husk at ett slikt sertifikat kun er gyldig i 24 timer. Greier du ikke å få levert tanken tidsnok må det gjøres en ny gassmåling.

GIR kan kun ta i mot tanker der sertifikatet fortsatt er gyldig.

GIR anbefaler ikke at du gjør jobben med graving og transport selv. Da kan det fort oppstå problemer som gjør at du ikke får levert innen 24-timers-fristen. Men velger du allikevel å ta denne jobben på egenhånd så er det viktig at du planlegger godt slik at du ikke får problemer med f.eks GIR’s åpningstider. Sertifikatet skal følge tanken og leveres der du leverer tanken.

For å unngå problemer så anbefaler GIR at du benytter deg av ett firma som er sertifisert for å gjøre hele jobben. De vil da grave opp tanken, fylle hullet, sørge for at den er tømt og godkjent, og deretter frakte den til mottak for deg.

Oljetank

Det finnes mange firmaer som kan hjelpe deg å fjerne gamle oljetanker. Her er det noen som kan utføre denne jobben i vårt distrikt:

Husk at du må melde fra til kommunen om at du har fjernet tanken. Dette er din plikt etter Forurensningsforskriftens §1-9.

GIR kan ta imot både glassfibertanker og ståltanker fra egne abonnenter, men det må følge med ett gyldig gassertifikat ved levering. Ståltanker kan leveres gratis, mens for glassfibertanker må det betales den til enhver gjeldende restavfallspris.

Kommer du fra andre kommuner enn Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal eller Nord-Odal gjelder egne priser. Skal du levere fra næringsdrivende henviser vi til Retura Glåma.

For at GIR skal greie å håndtere gamle oljetanker MÅ disse leveres på sorteringsanlegget, Hernesvegen 299, 2116 SANDER. Gjenvinningsstasjonene våre kan dessverre ikke ta i mot gamle oljetanker.