Farlig avfall

Stoffer som skade mennesker og natur

Farlig avfall skal leveres på: gjenvinningsstasjonen eller den mobile gjenvinningsstasjonen

 
Slik kildesorterer du farlig avfall
 • Merk alle kjemikalier
 • Bruk helst originalemballasjen
 • Tett emballasje
 • Lever på gjenvinningsstasjonen (gratis)
Eksempler på farlig avfall:
 • Maling, beis, lakk, lim, herdere, kitt, spraybokser, lakk- og malingsfjernere
 • Alle typer batterier
 • Annet kvikksølv og kadmiumholdig avfall (termometere)
 • Løsemidler som white spirit, aceton o.l
 • Blekemidler, klor, salmiakk
 • Sterke syrer og baser
 • Etsende stoffer
 • Plantevernmidler
 • Bilbatterier
 • Frostvæske
 • Oljerester
 • Brukte oljefiltre
 • Båt- og bilpleieprodukter
 • Hobby- og fotokjemikalier
 • Isolerglassruter
 • Gulvbelegg
 • Frityrolje

 

 

 

 

Boks farlig avfall