Farlig avfall

Stoffer som skade mennesker og natur

FARLIG AVFALL SKAL LEVERES PÅ GJENVINNINGSSTASJONEN 

SLIK KILDESORTERER DU FARLIG AVFALL:

 • Merk alle kjemikalier med innhold
 • Bruk helst orginalemballasjen
 • Bruk tett og hel emballasje
 • Levèr på gjenvinningsstasjonen (Det er GRATIS å levere for private husholdninger)

EKSEMPLER PÅ FARLIG AVFALL

 • Alle typer batterier
 • Termometer og kvikksølv
 • Blekemidler, klor, salmiakk
 • Bilbatterier
 • Brukte oljefiltre
 • Båt- og bilpleieprodukter
 • Etsende stoffer
 • Frostvæske
 • Gulvbelegg
 • Hobby- og fotokjemikalier
 • Isolerglassruter
 • Løsemidler som white spirit, aceton o.l.
 • Maling, beis, lakk, lim. herdere, kitt,spraybokser, lakk og malingsfjernere
 • Oljerester
 • Plantevernmidler
 • Syrer og baser