Restavfall skal leveres i gjennomsiktige sekker på gjenvinningsstasjonene

 

Fra og med juni 2017 skal du bruke gjennomsiktige sekker når du skal kaste restavfall på våre gjenvinningsstasjoner.

I 2016 gjennomførte vi en sorteringsanalyse av restavfallet som ble levert til gjenvinningsstasjonene. den viste at mye av avfallet som ble levert som restavfall inneholdt elektrisk- og elektronisk avfall, farlig avfall og andre avfallstyper som plast, metall med mer. Disse avfallstypene hører ikke hjemme i restavfallet.

Elektrisk- og elektronisk avfall og farlig avfall kan du LEVERE GRATIS på våre gjenvinningsstasjoner.
Kommer du til GIR med avfall i sekker som ikke er gjennomsiktige, får du anledning til å kildesortere avfallet før du kaster det i riktig container. på denne måten unngår vi feilsortering og sparer miljøet for unødige utslipp.

Alt avfall som leveres på gjenvinningsstasjonene skal kildesorteres i containere merket med ulike avfallstyper. For å gjøre besøket enkelt og effektivt anbefaler vi at du sorterer avfallet i forkant av besøket.

Alt avfall skal medbringes ferdig sortert i gjennomsiktige sekker eller ligge løst på hengeren (grovavfall og store enheter). På den måten ser vi hva du har med deg og får sørget for at det havner i riktig container. Deretter sørger vi for at alle materialene blir gjenvunnet til nye produker.

FRA 2019 BLIR DET GRATIS Å LEVERE RESTAVFALL I GJENNOMSIKTIGE SEKKER.

Andre avfallstyper som er GRATIS å levere: Papir og papp, glass- og metallemballasje, plastemballasje fra husholdningen, elektrisk og elektronisk avfall, kuldemøbler, hvitevarer, metaller, trevirke, impregnert trevirke, farlig avfall, gips, inert avfall hard plast.

Sekkene for husholdningsplast skal ikke benyttes til noe annet avfall en husjoldningsplast. Heller ikke hageavfall.

Alt avfall som leveres på gjenvinningsstasjonen skal sorteres:

Avfall til gjenvinning

Avfallstyper som er gratis å levere.:

Papir og papp, glass- og metallemballasje, plastemballasje,
hvitevarer og kuldemøbler, elektrisk og elektronisk avfall,
farlig avfall osv.

  GRATIS
Avfall til sortering/bearbeiding

Grovavfall og store enheter →      

                                                                                                                                  

Inntil 1m³

Over 1 m³

GRATIS

Kr. 100,- pr. m³

Avfall til forbrenning Sortert avfall i gjennomsiktige plastsekker →   GRATIS
  Avfall levert i sekker som ikke er gjennomsiktige →
Avfall levert i GIRs plastretursekk
  Kr. 100,- pr. sekk

Se også levering av avfall på gjenvinningsstasjonene, klikk her