NÅ SKAL DU SNART SORTERE MATAVFALL

NÅ SKAL DU SNART SORTERE MATAVFALL

Med nye nasjonale forskrifter må vi begynne å skille ut matavfallet fra restavfallet igjen. For deg blir det ikke store endringer i hverdagen. Du kan få en ny matavfallskurv på kjøkkenet for matavfall, og ute vil du få en ny to-delt avfallsbeholder for rest- og matavfall.

Praktisk info

Med den nye innsamlingsordningen vil det skje noen endringer. Mye hos oss og litt hjemme hos deg.

  • Du vil kunne få en ny matavfallskurv til å ha i kjøkkenbenken hjemme fra oss. Mer info om utlevering av disse kommer.
  • Den eksisterende restavfallsbeholderen blir erstattet med en ny versjon som er delt i to, en side til rest- og en side til matavfall. Den samme endringen er allerede gjort på avfallsbilene våre. Når  i henter avfall fra den nye beholderen blir det skilt inne i bilen med en skillevegg, for så å få bli sortert på våre anlegg på forskjellige samlingsplasser.
  • For deg som har nedgravd løsning eller fellesløsning med naboene, vil en permanent løsning komme i løpet av sommeren 2024. Som en midlertidig løsning vil det bli satt ut egne avfallsbeholdere for matavfall.

Vi i GIR jobber for en økonomisk forsvarlig løsning. For å få til dette trenger vi din hjelp.

Hvis du sorterer avfallet ditt, vil vi sammen kunne spare både økonomien og miljøet.

Sammen skal vi gjøre en fantastisk jobb!

Sortering på 1-2-3

Matavfall

Matavfall er alt avfall som kommer fra det du kan putte i munnen.

Emballasje av plast

Emballasje av plast er den plasten som matvarer og andre produkter er pakket inn i.

Papp, papir og kartong

Papp, papir og kartong er alle typer papirprodukter fra aviser og melkekartong til pizzaesker og flyttekasser.

Emballasje av glass og metall

Emballasje fra mat/drikke eller andre husholdningsvarer. Avfallet er klart for sortering når den er tom for rester og er skylt.

Farlig avfall

Leveres kostnadsfritt for private på gjenvinningsstasjonene.

Restavfall

Restavfall er det avfallet som blir igjen når du har sortert alt du har mulighet til.

God sortering!

Hvilken størrelse blir det på beholderne som skal romme både restavfall og matavfall?  

  • I utgangspunktet blir beholderen like stor som den du har til restavfall per nå, men den vil bli adskilt med to deler/kammer. Ved samarbeidsplasser vil det bli gjort vurdering av hvert enkelt sted hvordan løsningen vil bli. 

Hvilken størrelse er det på matavfallskurven vi kan få fra dere til å ha under kjøkkenbenken?  

  • Beholderen vil bli ca 27 cm bred, 22 cm dyp og 22 cm høy, men nøyaktig modell er ikke fastslått enda, så dette kan avvike noe. 

Med nye nasjonale forskrifter må vi begynne å skille ut matavfallet fra restavfallet igjen.