Levering av avfall på gjenvinningsstasjonene

GIR har fire gjenvinningsstasjoner (en i hver kommune). Her kan du levere avfall som ikke er en del av husholdningsavfallet som for eksempel elektronikk, farlig avfall, trevirke og møbler.

 

Avfall til gjenvinning

Avfall til forbrenning

Avfall i gjennomsiktige sekker

Avfall til forbrenning

Avfall i sekker som ikke er gjennomsiktige

Avfall til sortering/bearbeiding

grovavfall og store enheter

 • papir og papp
 • Glass- og metallemballasje
 • Plastemballasje fra husholdningen
 • Elektrisk og elektronisk avfall (ee-avfall)
 • Kuldemøbler og hvitevarer
 • Metaller
 • Trevirke
 • Impregnert trevirke
 • Klær og sko i bra stand
 • farlig avfall
 • Gulvbelegg
 • Gips
 • Gjennomsiktige plastsekker med
  løst kildesortert avfall
 • Restavfall fra husholdning
 • Matavfall
 • Leker av plast
 • Utslitte klær/tekstiler

Avfall i sekker som ikke
er gjennomsiktige må
sorteres/bearbeides
og koster mer å levere.

 

 

 • Madrasser
 • Sofa/møbler med stoff
 • Større gjenstander (over 0,3 x 0,3 x 1,0 meter).
 • Sekker med isolasjon (klar sekk gratis på stedet).
 • Trevirke med grovt metall (hengsler, beslag etc.).
GRATIS! GRATIS! Kr. 100,- pr. sekk Inntil 1 m³ GRATIS
Over 1 m³ Kr. 100,- pr. m³
GIRs plastretursekk skal ikke brukes til annet avfall enn husholdningsplast.