Gratis å levere restavfall i gjennomsiktige sekker

Fra 01.01.2019 blir det GRATIS å levere restavfall i gjenomsiktige sekker, les mer...

 

Alt avfall som leveres på gjenvinningsstasjonene skal kildesorteres i containere merket med ulike avfallstyper. For å gjøre besøket enkelt og effektivt anbefaler vi at du sorterer avfallet i forkant av besøket.

Alt avfall skal medbringes ferdig sortert i gjennomsiktige sekker eller ligge løst på hengeren (grovavfall og store enheter). På den måten ser vi hva du har med deg og får sørget for at det havner i riktig container. Deretter sørger vi for at alle materialene blir gjenvunnet til nye produker.

FRA 2019 BLIR DET GRATIS Å LEVERE RESTAVFALL I GJENNOMSIKTIGE SEKKER.

Andre avfallstyper som er GRATIS å levere: Papir og papp, glass- og metallemballasje, plastemballasje fra husholdningen, elektrisk og elektronisk avfall, kuldemøbler, hvitevarer, metaller, trevirke, impregnert trevirke, farlig avfall, gips, inert avfall hard plast.

PRISER fra 01.01.2019

Restavfall levert løst i gjennomsiktige sekker   GRATIS  

Restavfall levert på henger, grovavfall og store enheter

 

Inntil 1 m³

Over 1 m³

GRATIS

Kr. 100,-

 

pr. m³

Restavfall levert i sekker som ikke er gjennomsiktige   Kr. 100,- pr. sekk
Restavfall levert i GIRs plastretursekk   Kr. 100,- pr. sekk