Avfallsbeholder med grått lokk, restavfall

Alt som ikke kan sorteres ut skal kastes i beholderen med grått lokk. Også matavfall skal kastes i denne beholderen. 

 • Matavfall
 • Tilgriset plast og papir
 • Gummi (ikke bildekk)
 • Sko, skinn, lær
 • Ildfast glass, krystall
 • Grillkull og aske (kald)
 • Bleier
 • Knust porselen og keramikk
 • Tannbørster og oppvaskbørster
 • Støvsugerposer
 • Kattesand og hundeposer
 • Plast som er belagt med aluminiumsfilm
 • Glanset julepapir/gavepapir
Nei, takk!
 • Glass- og metallemballasje
 • Lysrør, lyspærer og sparepærer
 • Skrapjern
 • Metallgjenstander
 • Elektrisk og elektronisk utstyr

Grovavfall og store gjenstander leveres til gjenvinningsstasjonen