Mobil gjenvinningsstasjon  sommeren 2017

Vi viderefører driften av den mobile gjenvinningsstasjonen også sommeren 2017.
 
Målet er å gi et bedre tilbud til de som bor langt unna gjenvinningsstasjonen, og unngå overfylte hyttecontainere.Dette er et leveringstilbud til alle private husholdninger og hytter/fritidsboliger i GIR-kommunene Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal. Vi henter sortert avfall på faste stoppesteder til faste tider hver lørdag i perioden mai - september. I Nord-Odal vil gjenvinningsstasjonen være åpen på enkelte lørdager.
 
Den mobile gjenvinningsstasjonen har sine naturlige begrensninger når det gjelder kapasitet. Vi vil derfor sette stor pris på om du benytter de ordinære gjenvinningsstasjonene dersom du har store mengder avfall eller spesielt store/tunge/lange gjenstander.
 
Hva kan du levere? 
 
Gratis å levere
  • Trevirke
  • Impregnert trevirke
  • Metaller
  • Kuldemøbler og hvitevarer
  • Farlig avfall
  • Elektrisk og elektronisk utstyr
Mot betaling - kr. 100,- pr. m³
  • Restavfall
Tidspunkt og plassering
Sted
Mai
Lørdag
Juni
Lørdag
 
Juli
Lørdag
 
August
Lørdag
 
September
Lørdag
 
Tidspunkt
Disenå Skole
6/5
17/6
 
26/8
 
10.00 - 14.00
Lundersæter Samfunnshus
13/5
24/6
 
 
9/9
10.00 - 14.00
Nord-Odal gjenvinningsstasjon
 
10/6
 
19/8
30/9
10.00 - 14.00
Austmarka Skole
20/5
 
1/7
 
2/9
10.00 - 14.00
Gamle sagtomta Vestmarka
27/5
 
  5/8 16/9
10.00 - 14.00
Joker Brandval
 
3/6
 
12/8
23/9
10.00 - 14.00


 

 

Vi har betalingsterminal