Hytterenovasjon

Alle hytter og fritidseiendommer i Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal er med i en obligatorisk renovasjonsordning. Derfor er du velkommen til å kaste hytteavfall i containerne vi har plassert ut på strategiske steder i hele G!R-området.
RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN
4.4 Hytte/fritidsrenovasjon
 
Beholdere for hytter og fritidsbebyggelse er merket "hytterenovasjon". Abonnentene må på sin eiendom oppbevare avfallet på en betryggende og forsvarlig måte slik at ikke hygeniske og etiske ulemper oppstår. Abonnenten må selv sørge for å få brakt sitt avfall til hytterenovasjonsbeholderne. Ordningen består av containere/beholdere spesielt beregnet for formålet. Containere/beholdere er plassert på strategiske steder for å kunne samle opp flest mulig fritidsabonnenter. Enkelte plasser har kildesortering av papir og glass- og metallemballasje. Containere/beholdere for fritidsrenovasjon er beregnet for avfall som oppstår ved normal bruk av eiendommen. Avfall som oppstår som følge av opprydding, oppussing samt grovavfall og farlig avfall skal leveres på gjenvinningsstasjonen. Abonnenter med  hytte- og fritidsabonnement har rett til å benytte gjenvinningsstasjonen på lik linje med andre abonnenter.
 
I denne brosjyren finner du informasjon om hytterenovasjonsordningen:
 
Kart over utplasserte hyttecontainere/hyttebeholdere:
 
Husk! Hyttecontainerne er til for hytteeiere, ikke fastboende
 
BRUK GJENVINNINGSSTASJONENE!
Grovavfall og farlige stoffer hører ikke hjemme i hyttecontainerne.
Å ta forsvarlig vare på avfallet er en miljødugnad der alle må bidra. GIR har fire gjenvinningsstasjoner som har åpent til kl. 19.00 flere dager i uka, se åpningstider.
Her kan du levere avfall som ikke er en del av husholdningsavfallet som for eksempel elektronikk, farlig avfall, trevirke og møbler. For levering av avfall på gjenvinningsstasjonene, se her.
 
Kart:
H - Hytterenovasjon
R - Returpunkt, glass- og metallemballasje
G - Gjenvinningsstasjon